Разработване на проекти

От идеята до желания резултат
ИПУРИ съдейства при разработването и управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ, което включва всички етапи, съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма:
  1. Предварителна оценка на идеята и капацитета на кандидата да получи финансиране. Този анализ помага да бъдат идентифицирани капацитета на кандидата, както и зрелостта на проектната идея в съответствие с насоките за кандидатстване.
  2. Разработване и окомплектоване на необходимите за кандидатстване документи – апликационни формуляри, бюджет и позкрепящи документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея се описва и обосновава от гледна точна на нейната адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията и.
  3. Съдействие за организиране на процедури по ЗОП или ПМС за избор на под-изпълнители (доставчици) по проекта
  4. Съдействие за изготвяне на междинни и финални отчети за изпълнението на проекта.
  5. Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи.

ИПУРИ София

София 1142,
бул. „Патриарх Евтимий“ 16А

+359 877 838 177
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ИПУРИ Бургас

Бургас 8000,
ул. "Цар Самуил" 11, ет.1

+359 884 545 400
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


© 2021 IESDI. All rights reserved / Development by Headway