• Начало
  • Проекти
  • ИПУРИ изпълнява проект „Активни граждани за енергийно независими общини“

ИПУРИ изпълнява проект „Активни граждани за енергийно независими общини“

Енергийните общности – социална иновация в Зеления преход

Зелената сделка на ЕС и преходът към зелена енергия предполага прилагането на социални иновации за активно участие на гражданите в енергийния пазар. Енергийните общности като социална иновация за колективни енергийни действия предвиждат отворено, демократично участие и управление и осигуряват предимства за членовете и местната общност.

Основната цел на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ е повишаване на гражданската осведоменост в целевите общини  и подобряване на енергийната демокрация посредством колективни действия за постигане на положителни социални норми и подкрепа на енергийния преход.

Енергията на общността насърчава участието на гражданите и контрола върху вземането на решения при производството, потреблението и търговията с възобновяема енергия. Нейният потенциал за социални иновации се крие и във възможността на потребителите да се кооперират, независимо от доходите им и достъпа до капитал, като се гарантира, че ползите от децентрализацията се споделят и с тези от тях, които нямат възможности за това. С повишаване на демократичния достъп до алтернативни източници на енергия, гражданите ще добият по-голяма увереност и мотивация да се ползват от либерализирания пазар на енергия.

Специфичните цели на проекта са:
  • Повишаване осведомеността на гражданите за енергийния преход.
  • Прилагане на социални иновации за устойчиво управление на ресурсите в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново.
  • Разработване на стратегии за бъдещи зелени граждански инициативи и бизнес модели за създаване на енергийни кооперативи

Проектът ще предостави информация за съществуващи практики в страните от ЕС за функциониращи енергийни кооперативи и тяхното въздействие върху доходите и благосъстоянието на гражданите, както и технологични иновации от Норвегия, водещи до устойчиво развитие на местните общности чрез интегрирано управление на ресурсите и кръгова икономика.

Планираните дейности са конкретни и измерими, насочени към промяна на нагласите на населението за преминаване към зелена енергия в общините. Допълвайки усилията на администрациите за привличане на финансиране и мерки за енергийна ефективност, проактивното поведение на гражданите е ключово за устойчивото развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на населението в тях.
 
Проектът се реализира в партньорство, осигуряващо най-добрата амалгама от доказан експертен капацитет за неговото изпълнение: управление и разпространение на резултатите до 58 общини в България /АБГР/, провеждане на изследвания, кампании за информираност и изграждане на капацитет /ИПУРИ/,  и разработване на законодателни инициативи и бизнес модели за енергийни кооперативи /БЕМФ/.

ИПУРИ София

София 1000,
бул. „Фритьоф Нансен“ 11,
ет. 2, ап. 6

+359 897 774 555
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ИПУРИ Бургас

Бургас 8000,
ул. "Цар Самуил" 11, ет.1

+359 884 545 400
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


© 2021 IESDI. All rights reserved / Development by Headway