Обучение на „Агенти за промяна”

На 20.9.2021 г., в Аграрния университет в Пловдив, лектори от Института за предприемачество, устойчиво развитие и иновации (ИПУРИ) проведоха обучителна сесия с „агентите за промяна”, по темата за адаптация към изменението на климата в селското стопанство.

Обучението беше част от проект „Активни фермери за адаптация към изменението на климата“. Бяха обсъдени множество аспекти при активното участие на студентите, като основните бяха:

(1) рамка за оценка на смекчаването и адаптацията към изменението на климата в селското стопанство, (2) ролята на местните породи в екологично животновъдство, (3) необходимост от отглеждане на култури, които са по-приспособени към затоплянето и засушаванията и по-устойчиви на болести и вредители, (4) възможности за развитие на интелигентно земеделие (цифрово-свързано оборудване и инструменти) за по-икономично производство, (5) ползите от регенеративното земеделие, включително покривни култури, без засяване и сеитбообращения, за подобряване на структурата на почвата, задържане на вещества и влажност и (6) необходимостта от по-бърз и по-лесен достъп на земеделските производители до информация за устойчивото земеделие, както и подкрепа за водещи земеделски производители да прилагат и демонстрират нови практики.

Младите земеделски стопани и студенти-фермери обмениха мнения и опит относно прилагани агроекологични практики и желание да участват в бъдещата мрежа от „агенти за промяна”.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.- www.activecitizensfund.bg.

ИПУРИ София

София 1000,
бул. „Фритьоф Нансен“ 11,
ет. 2, ап. 6

+359 897 774 555
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ИПУРИ Бургас

Бургас 8000,
ул. "Цар Самуил" 11, ет.1

+359 884 545 400
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


© 2021 IESDI. All rights reserved / Development by Headway