Зелена икономика

Природата отвръща на удара
Зелената икономика е екологично устойчива; тя взема под внимание ограничеността на ресурсите и лимитираните им възможности за самовъзстановяване, като признава зависимостта на икономическото развитие от природния капитал.

Зелената икономика е социално справедлива, тя цели създаването на достъп до ресурсите на всички хората, подобряване на човешкото благосъстояние на всички слоеве от обществото и осигуряване на възможности за личностно и социално развитие.

Зелената икономика е ниско въглеродна, целяща ефективно използване на ресурсите, насърчава внедряването на алтернативни източници на енергия и повишаването на енергийната ефективност; внедряването на нови производствени технологии за намаляване на вредните емисии в атмосферата и превръщането на отпадъчните продукти в алтернативен производствен ресурс.

Зелената икономика е „чиста” икономика, която намалява вредното влияние на човека върху природата и се стреми да изведе обществото ни към един нов модел на развитие, където природният и човешки капитал са ценност, но също и средство за постигане на устойчив икономически растеж.

Зелената икономика въплъщава идеята за възстановяване, опазване и устойчиво управление на природния капитал чрез иновации при формулирането на политики и създаването на технологии, които съвместно да спомогнат в действията за адаптиране към климатичните промени.

ИПУРИ София

София 1142,
бул. „Патриарх Евтимий“ 16А

+359 877 838 177
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ИПУРИ Бургас

Бургас 8000,
ул. "Цар Самуил" 11, ет.1

+359 884 545 400
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


© 2021 IESDI. All rights reserved / Development by Headway