Устойчиво развитие

Ценим и опазваме
Идеята за устойчивост предполага икономическият растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда да вървят заедно и да се допълват взаимно. Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което „посреща потребностите на настоящото поколение, без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди”.

Устойчивото развитие предполага да се избират и насърчават стратегии за икономическо развитие, съобразени с опазването и подобряването на околната среда и биологичното равновесие на Земята.

Устойчивото развитие има различни аспекти – управленски, икономически, екологични, социални. То е стремеж за политика и начин на живот на населението и преди всичко състояние на икономиката, при което се използват безотпадни технологии, залага се на използването на възобновимите суровини, разчита се на рециклирането като целта е експлоатацията на природните ресурси да не промяна параметрите, които влияят на човешкия живот.

За следващите 15 години целите на устойчивото развитие са насочени към запазване на човешкото достойнство, регионалната и глобалната стабилност, доброто състояние на планетата, справедливите и устойчиви общества и изграждането на проспериращи икономики.

ИПУРИ София

София 1142,
бул. „Патриарх Евтимий“ 16А

+359 877 838 177
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ИПУРИ Бургас

Бургас 8000,
ул. "Цар Самуил" 11, ет.1

+359 884 545 400
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


© 2021 IESDI. All rights reserved / Development by Headway